TAKU KOBAYASHI DESIGN OFFICE. Inc

BAYFLOWat: nagoya mozo wondercity

YEAR
2015
CATEGORY
apparel shop

DESIGN
TAKU KOBAYASHI Design Studio.inc

CONSTRUCT
ナガヒサ建装

ADDRESS
nagoya mozo wondercity

モゾ1

モゾ8 モゾ13

モゾ10

モゾ23